MathisBottom876

Aus DCPedia
Version vom 23. September 2012, 13:17 Uhr von MathisBottom876 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „seslimoda.com sesli chat,chatroulette,omegle Bu konu ile ilgili yazı yamış olduğum bir blogum var. Kısaca bahsetmem gerekirse internet üzerinden sohbet cha…“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

seslimoda.com sesli chat,chatroulette,omegle

Bu konu ile ilgili yazı yamış olduğum bir blogum var. Kısaca bahsetmem gerekirse internet üzerinden sohbet chat yöntemlerine yer vermeye çalıştık. Sesli chat nedir, chat ruleti nasıl yapılır, omeglenin ne farkı var ve diğer konular burada yer almaya başladı. Blogumuzu geliştiriyoruz bu konuda sizlerin de desteklerine ihtiyaç duyduk. detaylar için bloga uğrayın

seslimoda.com sesli chat,chatroulette,omegle